TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00017
Nagylak Község Önkormányzata

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE NAGYLAKON”
 

Nagylak Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. január 14-én a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” c. felhívás keretében „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Nagylakon” címen.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 39 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00017 sz. pályázat keretében tervezett fejlesztés Nagylak község belterületén, a Rózsa soron valósul meg.

Nagylak, Rózsa sor belvízelvezető rendszere részben kiépült, azonban az utca szűk keresztmetszete és a gyors vízelvezetés indokolja a meglévő rendszer fejlesztését.

A fejlesztés célja a kis vizek megtartása, helyben tartása, szélsőséges terhelés esetén a gyors vízelvezetés, valamint az utca térhasználatának javítása.

Ezen célok elérése érdekében Nagylak Község Önkormányzata az alábbi projektelemeket valósítja meg:

A Rózsa utcában 374 fm áttört falú és hagyományos mederburkolat kerül kiépítésre. A kapubejárók esetén 6 m széles mederburkoló fedlap kerül elhelyezésre. A kapubejárók közötti részen a mederburkoló elemre rácsos fedlap kerül elhelyezésre. A fejlesztés egy aszfaltburkolattal ellátott utca kereszteződést érint, amelynek helyreállítása szükséges azonos minőségű burkolattal.

 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2023.12.31.

 

További információ kérhető:

Bárdos-Kolozsvári Rozália, polgármester

elérhetőség: +36 70 425 98 84, polgarmester@nagylak.hu