Települési Értéktár Bizottság
Cím: 6933 Nagylak, Petőfi utca 14.
Telefon: +36 62/279-140
+36 30/370-9212

 

Tagok
Tóth Józsefné elnök (tanárnő, nyugdíjas köztisztviselő)
Pápay Endréné tag (nyugdíjas tanárnő, Nagylak Díszpolgára)
Gulácsi Krisztina tag (Nagylak Község Önkormányzatának képviselője, alpolgármester)

 

Nagylak Község Polgármestere 42/2021. (V.18.) számú határozatával döntött a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról.


Bizottság elnöke Tóth Józsefné tanárnő, nyugdíjas köztisztviselő. Tagjai: Pápay Endréné  nyugdíjas tanárnő, Nagylak Község Díszpolgára,  Gulácsi Krisztina  Nagylak Község Önkormányzatának képviselője, alpolgármester.

A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos, melyeket az alábbiakban letölthető adatlap segítségével lehet megtenni. A kinyomtatott és kitöltött adatlapot a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beadni.


A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

Az értéktár bizottság munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

 A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. A Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.

 

Dokumentumtár:

Települési Értéktár Szabályzat

Javaslattételi lap

Jegyzőkönyvek

2023.03.22.