A rendezvény az NKUL-KP-1-2023/1-000026 azonosítószámon nyújtott támogatás felhasználásával valósult meg.