MEGHÍVÓ

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt, zárt ülését

2021. november 29-én /hétfő/ 14.00 órára összehívom,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dózsa György Művelődési Ház nagyterme

A testületi ülés nyilvános.

 N a p i r e n d i   j a v a s l a t

Nyílt ülés 

  1. Polgármesteri tájékoztató

          Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester

  1. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)

          Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester

  1. Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről

          Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester

  1. Előterjesztések
  • Pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.) önkormányzatai rendelet módosítása

           Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

  • A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának szakmai segítségnyújtása a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet vonatkozásában

          Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

  • A DAREH Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása

         Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

  1. Egyebek

Zárt ülés

Z.1. Nagylaki Futball Club és Sportegyesület civil szervezetek támogatására benyújtott kérelem elbírálása

       Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

Z.2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú pályázatára benyújtott  pályázat elbírálása

       Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester

Nagylak, 2021. október 23.

                                               Kolozsvári Rozália s.k.

                                               polgármester