A rendezvény az NKUL-KP-1-2021/1-001888 azonosítószámon nyújtott támogatás felhasználásával valósult meg.