Nagylak Község Önkormányzata

a civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2018.(VI.26.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a civil szervezetek feladatainak támogatására

A pályázat célja: a nagylaki székhelyű, vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek programjainak, valamint a település lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

Az önkormányzat által támogatott területek:

a)      egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység

b)      szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása),

c)      kulturális tevékenység, hagyományápolás

d)     nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

e)      ismeretterjesztés,

f)       testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység,

g)      természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h)      gyermek- és ifjúságvédelem,

i)        közrend, közbiztonság védelme,

j)        sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 27. (péntek)

A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület szeptember 30. napjáig dönt.

A támogatás összegének felhasználására a képviselő-testület nevében a polgármester megállapodást köt.

A támogatásban részesülő támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

A pályázat beadásához szükséges űrlap és a szükséges mellékletek beszerezhetők a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén illetve letölthető a www.nagylak.hu honlapról.

A pályázati keretösszeg: 300.000 Ft