Elhunytakra emlékeztünk:

2018. december 23-án Kasuba Róbert katolikus atya részvétele mellett 1 – 1 szál gyertyával emlékeztünk azokra, akik ebben az évben távoztak közülünk.

Danyi Mihály

Tóth Vass Jánosné

Patai Józsefné

Bohák László

Juhász Ferencné

Árgyelán Zoltán

Bálint Béláné

Trembeczky István

Nagy Béla

Szögi Ferenc

Balog Antalné


Nyugodjanak békében!


Fogadóóra:

Mint arról tájékoztatást adtunk Dr. Nagy Emese ügyvéd heti rendszerességgel – minden szerdai napon – fogadóórát tart a könyvtár helyiségében. 2018. január 23-tól az időpont megváltozik, vagyis 16.00 – 18.00 óra között kereshetik fel a jogi természetű kérdések megválaszolására. Már most is nagy az érdeklődés, kérem hogy forduljanak hozzá bizalommal.


Búcsú 2018. évtől:

2018. december 27-én a nagylaki közfoglalkoztatásban résztvevők, önkormányzati dolgozók, valamint a megjelent képviselők jelenlétében – ebéd keretében – köszönetnyilvánítás hangzott el az elvégzett munkát illetően. Kihangsúlyozva azt, hogy a közmunkások megfogyatkozott létszáma jelentős terhet jelent az alkalmazásban lévőkre.


Pályázat:

A „Virágos Vasút” pályázat keretében sikerült megduplázni a 2018. év folyamán kihelyezett virágládák mennyiségét. Hamarosan megkezdődik az anyag felületkezelése és a tél elmúltával kihelyezésre kerülnek.


Kiegészítő tűzifa támogatás:

A Belügyminisztérium megküldte Nagylak Önkormányzat részére a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló támogatói okiratot. A fentieknek megfelelően összességében 17 köbméter kemény lombos tűzifa kiosztása történhet meg a 2019. január 31-ig benyújtott kérelmek alapján. Rendkívül fontos kihangsúlyozni, hogy az elbírálás a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiosztásának időpontjában hatályba levő önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hajtható végre.

Az egy főre jutó havi jövedelem természetesen a jelenleg aktuális jövedelmet jelenti.

A támogatást azok igényelhetik, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodnak, és ott lakcímmel rendelkeznek. Előnyben részesül az a kérelmező, aki

aktív korúak ellátásában,

időskorúak járadékában,

adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban,

lakásfenntartási támogatásban részesül,

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

A kérelem benyújtásához az alábbi mellékletek szükségesek:

Legutolsó nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat, családi pótlék, GYET, GYES, GYED, tartásdíj, társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelemigazolás, önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátásokról szóló igazolás.

Jogosultsági feltételek:

Az egy főre jutó havi jövedelem:

az egyedül élő esetében maximum 99.750,- Ft/fő.

családban élők esetében maximum 71.250,- Ft/fő.

A kérelem átvehető:

Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.)

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8-12

Kedd: szünetel

Szerda: 8-12

Csütörtök: 13-16

Péntek: 8-12

A kérelem benyújtásának határideje:

2019. január 31. napjáig

A kérelem elbírálásának hatásköre:

Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság


Nagylak, 2019. január 15.

Locskai Zoltán
polgármester